Lovely U Olls

Misteri

19 July 2010

Pembangunan Komuniti


WHAT IS COMMUNITY? WHAT IS COMMUNITY DEVELOPMENT?

Komuniti bermaksud
1. kumpulan orang yang tinggal di sesuatu daerah atau negara, masyarakat(di sesuatu tempat atau negara)orang ramai umumnya.
2. kumpulan individu yang mempunyai sifat-sifat (kecenderungan, kepentingan,dll.) yang serupa.

Development atau pembangunan bermaksud
1. perihal membangun,proses membangun(mencapai kemajuan,perkembangan,dsb.).
2. usaha atau kegiatan membangunkan(memajukan dan mengembangkan). Oleh itu pembangunan komuniti bermaksud perkembangan atau kemajuan komuniti.

No comments:

mISteri

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...